Irska ljudska glasba

je avtohtona glasba irskega otoka. Kljub kulturnemu globaliziranju je ostala živa skozi 20. in v 21. stoletje. Kljub izseljevanju in močnim glasbenim vplivom iz Velike Britanije in ZDA, je irska glasba ohranila dosti svojih prvotnih značilnosti, ter je istočasno sama vplivala na veliko oblik glasbe, kot na primer country in staro ljudsko glasbo v ZDA. Slednje so nato vplivale tudi na moderno rock glasbo.


Cajun

je značilna za zvezno državo Louisiano, ZDA. Cajun glasba ima korenine v baladah francosko-govorečih Akadianov Kanade. Dostikrat se cajun glasba omenja skupaj z Creole-osnovano zydeco obliko cajun glasbe. Obe imata začetke v Akadii. Ti francosko-Luisianski zvoki so desetletja vplivali tako na ameriško popularno glasbo - zlasti na country - kot preko javnih medijev tudi na pop kulturo.
Bluegrass

je oblika severno ameriške ljudske glasbe in je podzvrst country glasbe. Ima korenine v irski, škotski, valežanski in angleški ljudski glasbi. Bluegrass je navdihnila glasba imigrantov iz Velike Britanije in Irske (zlasti škotsko-irskih priseljencev na Apalačih) kot tudi jazz in blues. V bluegrassu, kot v jazzu, si instrumenti izmenjujejo melodijo, medtem ko drugi instrumenti igrajo spremljavo. V tem je razlika s staro glasbo, pri kateri vsi instrumenti igrajo melodijo skupaj, ali igra melodijo en instrument, medtem ko drugi igrajo spremljavo. Tradicionalni bluegrass uporablja akustične strunske instrumente kot mandolino, akustično kitaro, banjo, gosli in kontrabas, z ali brez petja.
V torek 23. februarja 2010 je izšel naš prvi album "Brst".
Lahko ga kupite na naših koncertih ali v trgovinah po Sloveniji (Big Bang in drugih).

Fermoy Lasses / The Silver Spear
Whiskey in the Jar
Merrily Kiss the Quaker's Wife
Glasba
Music

Bluegrass

is a form of American roots music, and is a sub-genre of country music. It has its own roots in Irish, Scottish, Welsh and English traditional music. Bluegrass was inspired by the music of immigrants from the United Kingdom and Ireland (particularly the Scots-Irish immigrants in Appalachia), as well as jazz and blues. In bluegrass, as in jazz, each instrument takes its turn playing the melody and improvising around it, while the others perform accompaniment. This is in contrast to old-time music, in which all instruments play the melody together or one instrument carries the lead throughout while the others provide accompaniment. Traditional bluegrass is typically based around acoustic stringed instruments, such as mandolin, acoustic guitar, banjo, fiddle, and upright bass, with or without vocals.
Cajun

an emblematic music of Louisiana, USA, is rooted in the ballads of the French-speaking Acadians of Canada. Cajun music is often mentioned in tandem with the Creole-based, Cajun-influenced zydeco form, both of Acadiana origin. These French Louisiana sounds have influenced American popular music for many decades, especially country music, and have influenced pop culture through mass media.
Irish traditional music

is the indigenous music of the island of Ireland. It has remained vibrant through the 20th, and into the 21st century, despite globalising cultural forces. In spite of emigration and a well-developed connection to music influences from the United Kingdom and the USA, Irish music has kept many of its traditional aspects and has itself influenced many forms of music, such as country and roots music in the USA, which in turn have had some influence on modern rock music.Our first album "Brst" was released on Tuesday, February 23, 2010.
You can purchase it at any of our concerts or in record stores around Slovenia (Big Bang and others).